Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Als Tasmania groep ondersteunen en hanteren wij deze gedragscode binnen onze vereniging. Zie de link naar de site van Scouting NL voor meer informatie